För låten; se Evighet (sång)

Med evighet menas oftast en oändlig tidsrymd. Många har använt den som en beskrivning av en tidlös tillvaro utanför tid och rum. Den grekiska metafysikens tankar kring evigheten har starkt påverkat kristen, muslimsk och judisk teologi. Se vidare evigt liv.

De två relaterade begreppen oföränderlighet och oändlighet definieras inom matematiken och mängdteorin.

Se ävenRedigera