Person kan syfta på:

 • Person – en individ av arten människa
 • Person (grammatik) – inom lingvistik, beskriva vilken roll ett givet nomen spelar i en sats
 • Person – ett efternamn, se Persson
 • Fiktiv person – en litterär figur i en skönlitterär text
 • Fysisk person – en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa
 • Juridisk person – ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet
 • Ickemänsklig person - en individ av annan arttillhörighet som genom rättsförhandlingar eller lagändringar tilldömts personskap
 • Person – i kristen teologi kallas de tre hypostaserna i Gud eller i Treenigheten - Fadern, Sonen och Den Helige Ande - för personer, se hypostas

Se även

redigera
 • Individ – en enhet av en art
 • Persona – flera betydelser
 • Personalism – en filosofisk riktning som betraktar personen som en oreducerbar realitet
 • Personlighet – i beteendevetenskap vara detsamma som en identitet
 • Karaktär – en persons, plats eller situations kännetecken, egenskaper eller läggning