Och-introducering eller introducering av konjunktion är en logisk härledningsregel inom satslogiken med formen:

Satslogiska slutledningsregler
 Predikatlogiska slutledningsregler 
Andra slutledningsregler

Det vill säga om de båda enskilda satserna A och B är sanna så är satsen "A och B" också sann.