Statolatri, begrepp som formulerades 1931 av påven Pius XI i encyklikan Non abbiamo bisogno. Han jämställde fascismens statsideologi med avgudadyrkan. Året därpå avhandlade Mussolini statolatri i boken La Dottrina del Fascismo, som spökskrevs av filosofen Giovanni Gentile.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från en annan språkversion av Wikipedia.