En slutsats eller konklusion (av latinets con- "med", claudo, "stänga") är det sista steget i en härledning. Det är den sats man, efter en serie slutledningar, kommer fram till. En slutledning ur vilken slutsatsen följer av premisserna sägs vara giltig. Om därtill premisserna är sanna är också slutsatsen sann.

Exempel

Från premisserna på rad 1 och 2, följer slutsatsen på rad 3.

  1. Om min klocka går rätt, är tåget försenat.
  2. Tåget är inte försenat.
  3. Slutsats: Min klocka går inte rätt.

Slutsatsen ovan fås medelst slutledningsregeln modus tollendo tollens.

Se även redigera

Källor redigera

  • Georg Henrik von Wright, Logik, filosofi och språk, Berlingska Lund 1957.
  • Patrick Suppes, Introduction to Logic, Van Nostrand 1957.
  • Uppslagsordet "slutsats" i Filosofilexikonet (1988), Bokförlaget Forum AB, Uppsala 2004, ISBN 91-37-11151-5