Fullständig (modellteori)

inom modellteori

Inom matematisk logik sägs en teori T vara fullständig om för varje sluten formel kan avgöras i T.

Härledningsbegrepp
Närliggande begrepp

Formell definition

redigera

Låt   vara en teori i ett språk S.   sägs vara fullständig om för varje sluten formel   gäller antingen

  eller  

Detta villkor är ekvivalent med att   är maximal, dvs att det inte finns någon konsistent mängd formler   så att   men  .

Exempel

redigera