Subjektivitet, term som betecknar osaklighet, partiskhet. Motsats till objektivitet.

Subjektiv, term för en personligt färgad, eventuellt osaklig bild. Subjektivitet kan leda till objektivt falska slutsatser.

Se ävenRedigera