Eller-introducering, även benämnd Add-regeln (från eng. Law of addition), är en slutledningsregel inom satslogiken. Regeln kan formellt skrivas:

Satslogiska slutledningsregler
 Predikatlogiska slutledningsregler 
Andra slutledningsregler

vilket betyder att man från en premiss P, kan sluta sig till disjunktionen P eller Q.

Exempel: Från Solen lyser, följer slutsatsen Solen lyser eller Vågorna glittrar.

Formellt kan regeln även skrivas:

där betyder satslogisk konsekvens.

Regeln uttryckt som en tautologi eller ett teorem i satslogiken skrivs:

Källor redigera

  • Patrick Suppes, Introduction to Logic, Van Nostrand, New York 1957.
  • Göran Hermerén, Logik, Studentlitteratur, Lund 1967.
  • Elements of Mathematical Logic, Jan Łukasiewicz, Pergamon Oxford 1956.
  • Geoffrey Hunter, Metalogic. An Introduction to the Metatheory of Standard First-Order Logic, MacMillan, London 1971.
  • Elliott Mendelson, Elementary Logic, Oxford University Press, London 1965.