Pålitlighet är en personlig egenskap. En pålitlig person uppfyller sina åtaganden gentemot andra. Pålitlighet betraktas av många som en moraliskt eftertraktansvärd egenskap, en dygd.

Denna artikel inom praktisk filosofi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den.