Objektivitet

sakligt och opartiskt förhållningssätt

Objektivitet är inom filosofi ett centralt koncept som generellt betecknar ett sakligt och opartiskt förhållningssätt inför något. Motsatsen är subjektivitet. Att något är objektivt sant, en objektiv sanning, betyder att det är sant oberoende av subjektivitet. Objektivitet är vanligen ett ideal i samband med undersökningar, eftersom resultatet i möjligaste mån förväntas vara oberoende av forskarens åsikter eller föreställningar. Objektivitet framhålls ofta även som ett grundläggande ideal vid journalistiskt arbete. En viktig fråga inom filosofi är huruvida det är möjligt att uppleva någonting objektivt.

Se även

redigera

Litteratur

redigera
  • Myrdal, Gunnar: Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen. Sthlm 1968.
  • Bergström, Lars: Objektivitet. Sthlm 1972, 1976.