Öppna huvudmenyn

Objektivitet är inom filosofi ett centralt koncept som generellt betecknar ett sakligt och opartiskt förhållningssätt inför något. Motsatsen är subjektivitet. Objektivitet är vanligen ett ideal i samband med undersökningar, eftersom resultatet i möjligaste mån förväntas vara oberoende av forskarens åsikter eller föreställningar. Objektivitet framhålls ofta även som ett grundläggande ideal vid journalistiskt arbete.

LitteraturRedigera

  • Myrdal, Gunnar: Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen. Sthlm 1968.
  • Bergström, Lars: Objektivitet. Sthlm 1972, 1976.

Se ävenRedigera