Uppdelningen mellan praktisk och teoretisk filosofi har sitt ursprung hos Aristoteles. Idén fördes vidare av Christopher Jacob Boström och hans teologiska skola av filosofin som var verksam i Sverige sedan 1700-talet. Denna uppdelning av filosofiämnet på universiteten förekommer inte i alla länder, det är snarare en specialitet för Sverige och Finland. Dock delar ibland skotska universitet upp filosofi i ämnena logic and metaphysics och moral philosophy. Dessutom finns ett sammanhållet filosofiämne i Sverige, till exempel på Södertörns högskola.

Teoretisk filosofi omfattar till exempel: