NAND, not-AND, är en logisk operator, en logisk funktion som är negation av logisk konjunktion. Med hjälp av satsvariablerna p och q och satslogiska konnektiv, kan p NAND q skrivas

A NAND B
 Logisk operator (Logisk grind
Se även

Tillsammans med NOR är NAND, som betecknas med symbolen | (Sheffers streck) de enda dyadiska operatorerna, vilka var och en kan uttrycka alla de andra satslogiska konnektiven. Detta utnyttjades tidigare vid så kallad NAND-logik vid konstruktionen av digitala kretsar.

Representation

redigera

Operatorn betecknas med symbolen | eller med "NAND". Med satslogiska beteckningar är p | q:

 

Sanningsfunktion och sanningstabell

redigera

NAND beskrivs i satslogiken som en funktion – en sanningsfunktion – av de ingående påståendenas sanningsvärden och funktionsvärdena ges i en sanningstabell, där S = sann och F = falsk och jämförs här med konjunktion):

p q p NAND q p AND q
F F S F
F S S F
S F S F
S S F S

Tekniska lösningar

redigera

I elektriska kretsar, pneumatik, hydraulik, mekanik etcetera, kan funktioner som motsvarar NAND realiseras.

Parallellkoppling

redigera

Om två brytare kopplas parallellt på nedanstående sätt, måste en eller båda brytarna vara i läge 0 för att lampan ska vara tänd. Detta motsvarar funktionen NAND.

 
NAND switch

NAND-grind

redigera

NAND-grinden är tillsammans med NOR-grinden de enda enskilda logiska funktioner med två ingångar, som förmår realisera alla andra logiska funktioner. Alltså, kan man (teoretiskt) bygga varje krets genom endast kombinera lämpliga NAND-grindar, även om bygget oftast blir smidigare om man använder de grindar som är speciellt anpassade till det aktuella bygget.

 
(IEC symbol)
 
(US symbol)
A B A NAND B
H H L
H L H
L H H
L L H

Källor

redigera
  • Karl-Johan Bäckström, Diskret matematik, Studentlitteratur, Lund 1984.
  • Per-Erik Danielsson, Digital teknik, Studentlitteratur, Lund 1974.