Och-eliminering, även benämnd S-regeln (från eng. Simplification), är en slutledningsregel inom satslogiken. Regeln kan formellt skrivas:

Slutledningsregler
Deduction symbols2.gif
Satslogiska slutledningsregler
 Predikatlogiska slutledningsregler 
Andra slutledningsregler

eller

vilket betyder att man från två premisser, vilka förenas av en konjunktion, kan sluta sig till den ena eller den andra premissen.

Exempel: Från Solen lyser och Vågorna glittrar, följer slutsatsen Vågorna glittrar.

Formellt kan regeln även skrivas:

eller

där betyder satslogisk konsekvens.

Regeln uttryckt som en tautologi eller ett teorem i satslogiken skrivs:

och

KällorRedigera

  • Patrick Suppes, Introduction to Logic, Van Nostrand, New York 1957.
  • Göran Hermerén, Logik, Studentlitteratur, Lund 1967.
  • Elements of Mathematical Logic, Jan Łukasiewicz, Pergamon Oxford 1956.
  • Geoffrey Hunter, Metalogic. An Introduction to the Metatheory of Standard First-Order Logic, MacMillan, London 1971.
  • Elliott Mendelson, Elementary Logic, Oxford University Press, London 1965.