Positivism (fr. positivisme) är en benämning på olika filosofiska riktningar som strävat efter att grunda tänkandet på "fakta", det vill säga kunskap som baseras på sinneserfarenhet. Genom empiriska studier försöker forskaren hitta egenskaper hos studieobjektet som återkommer också i andra fall och situationer. När man kartlagt ett tings regelbundenheter ger detta möjlighet att förutsäga, och ingripa i, ett skeende. Det som kan förutsägas (till exempel att jorden kommer att snurra ett varv runt solen under nästa år) är det som kan betraktas som kunskap. Det som inte kan vägas eller mätas betraktas som mindre intressant.

Auguste Comte var en av de tidiga positivisterna.

Med termen positivism avses ofta logisk positivism.

Inom psykologin tillämpas positivismen av de behavioristiska och operationalistiska skolorna (exempelvis B.F. Skinner).

ComteRedigera

Termen positivism myntades ursprungligen av Henri de Saint-Simon, men utvecklades främst av den under 1800-talet verksamma sociologen Auguste Comte. En annan positivist var James Mill, som uppfostrade sin son John Stuart Mill i positivistisk anda.

Det mänskliga tänkandet ansågs enligt Comte ha genomgått tre stadier:[1]

  1. Det teologiska stadiet, där skeendena i världen ansågs beroende av gudar och andar.
  2. Det metafysiska stadiet, där skeendena i världen ansågs beroende av naturliga, till skillnad från övernaturliga krafter.
  3. Det positiva stadiet, där en naturvetenskaplig syn på den sociala verkligheten tillämpas.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Giddens, Anthony (2007). Sociologi. Studentlitteratur. sid. 29. ISBN 978-91-44-01947-5 

KällorRedigera

  • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon (2007). Sociologi (4:e omarb. uppl. , svensk bearbetning: Jan Carle och Björn Nilsson). Lund: Studentlitteratur. Libris 10482539. ISBN 9789144019475 

Externa länkarRedigera