Viljesvaghet, eller akrasia (grekiska ἀκρασία), kallas det att agera annorlunda än vad ens eget omdöme dömer vara bäst. Problemet går tillbaka åtminstone till Platon. Sokrates frågar i Platons dialog Protagoras hur detta är möjligt: Om man anser att handling A är den man har starkast skäl för att utföra, varför skulle man då göra någonting annat än A?