Uppslagsordet ”Konnektiv” leder hit; inom lingvistiken används detta uttryck särskilt om konjunktioner och subjunktioner.

En logisk operator är ett konnektiv inom satslogiken, vilket används för att sammanfoga två eller flera satser.

 Logisk operator (Logisk grind
Se även

En sats som innehåller sådana operatorer sägs vara sammansatt. Av de enkla satserna "det regnar" och "jag är inomhus" kan man exempelvis skapa de sammansatta satserna "det regnar och jag är inomhus" samt "om det regnar, är jag inomhus".

De olika operatorerna definieras med hjälp av sanningsvärdetabeller.

Klassiska operatorer

redigera

Traditionellt använder man inom sats- och predikatlogik operatorerna

Inom kretslogik förekommer dessutom

Primitiva operatorer

redigera

I den klassiska logiken är inte alla dessa operatorer primitiva, det vill säga nödvändiga för att bygga upp ett formellt logiskt system. Det är tillräckligt med ett mindre antal operatorer för att definiera de övriga. Med exempelvis endast konnektiven negation och konjunktion kan alla de övriga uttryckas.

operator kan definieras som
AB ¬(¬A ∧ ¬B)
AB ¬(A ∧ ¬B)
AB (¬(A ∧ ¬B) ∧ ¬(¬AB))

Henry M. Sheffer och Charles Peirce har till och med visat att det endast behövs en logisk operator för att definiera de klassiska operatorerna, nämligen NAND eller NOR, vilket utnyttjas vid så kallad NAND-logik och NOR-logik (se logiska grindar). Med hjälp av samtliga de övriga operatorerna kan man göra satserna mer förståeliga och närmare vanligt språkbruk.

operator kan definieras som eller som
¬A (A nand A) A nor A
AB (A nand A) nand (B nand B) (A nor B) nor (A nor B)
AB (A nand B) nand (A nand B) (A nor A) nor (B nor B)
AB (A nand B) nand A ((A nor B) nor B) nor ((A nor B) nor B)

Källor

redigera
  • Karl-Johan Bäckström, Diskret matematik, Studentlitteratur, Lund 1986.
  • Raymond M Smullyanm First-Order Logic, Springet-Verlag, Berlin Heidelberg, New York, 1968.
  • Elliott Mendelson, Elementary Logic, Oxford University Press, 1965.
  • Göran Hermerén, Satslogik, Studentlitteratur, Lund 1967.