En sanningsfunktion är en funktion f(p, q) av två argument p och q som antar sanningsvärden och där resultatet är ett sanningsvärde.

 Logisk operator (Logisk grind
Se även