För föreningen, se Primus Motor (förening).

Primus motor (latin för "den förste röraren") är en antik filosofisk term förknippad med Aristoteles. Innebörden är en rörelses första upphov, den primära drivkraften. I äldre tider ofta förknippad med Gud.

Se ävenRedigera