Psalm 1–325 i den ekumeniska psalmboken

155

Psalm 1–325 i Den svenska psalmboken antagen av 1986 års kyrkomöte, Cecilia (1986), Psalmer och Sånger, Segertoner (1988) och Frälsningsarméns sångbok (1990) utgör en ekumeniskt gemensam del i ovanstående sång- och psalmböcker.

De 325 psalmerna valdes 1984 ut i ett samarbete mellan 1969 års psalmkommitté och en år 1978 bildad arbetsgrupp, Sampsalm, med representanter för

Psalmböckerna fortsätter med:

Psalmerna

redigera
Psalm markerad med * står att finna i boken Den gamla psalmboken, som ingår i Svenska Akademiens klassikerserie.

Lovsång och tillbedjan

redigera
1     Gud, vår Gud, vi lovar dig   
2     Herren, vår Gud, är en konung   
3     Helig, helig, helig   
4     Hela världen fröjdes Herran   
5     Nu tacka Gud, allt folk   
6     Lova Gud i himmelshöjd    *
7     Lova Herren, sol och måne   
8     Lova vill jag Herran, Herran   
9     Min själ skall lova Herran   
10     Lov, ära och pris   
11     O store Gud   
12     Brist ut, min själ, i lovsångs ljud   
13     Min Gud, när jag betänker   
14     Högtlovat vare Jesu namn   
15     Halleluja! Sjung om Jesus   
16     Kom, låt oss nu förenas här   
17     Ge Jesus äran, frälsta mänsklighet   

Fader, Son och Ande

redigera

Treenigheten

redigera
18     Allena Gud i himmelrik   
19     Du för vars allmaktsord   
20     Helige Fader, kom och var oss nära   
21     Måne och sol   

Gud, vår Skapare och Fader

redigera
22     Dig skall min själ sitt offer bära   
23     Tack, gode Gud, för allt som finns   
24     Med tacksam röst och tacksam själ   
25     Högt i stjärnehimlen   
26     Tränger i dolda djupen ner    *
27     Du är större än mitt hjärta   
28     Så älskade Gud världen all   
29     Kärlek från vår Gud   
30     Gud är trofast! Så ljöd sången   
31     Låt oss glada och i tro   

Jesus, vår Herre och broder

redigera
32     O gläd dig Guds församling nu   
33     O Jesus Krist som mänska blev   
34     Vänligt över jorden glänser    *
35     Din spira, Jesus, sträckes ut   
36     O Kriste, oss benåda   
37     Kristus är världens ljus   
38     För att du inte tog det gudomliga   
39     Jesus från Nasaret går här fram    *
40     Kristus vandrar bland oss än   
41     Vem är det som kommer på vägen   
42     Se, Jesus är ett tröstrikt namn   
43     Jesus är min vän den bäste    *
44     O giv mig tusen tungors ljud   
45     Jesus för världen givit sitt liv   
46     Låt mig få höra om Jesus   
47     Säg, känner du det underbara namnet   
48     Vilken vän vi har i Jesus   
49     Det är sant att Jesus lever   

Anden, vår Hjälpare och tröst

redigera
50     Kom, Skaparande, Herre god   
51     Kom, helge Ande, Herre Gud   
52     Herre, se vi väntar alla   
53     Livets Ande, kom från ovan   
54     Vinden ser vi inte   

Kyrkan och nådemedlen

redigera
55     Vi lovar dig, o store Gud   
56     Gammal är kyrkan, Herrens hus   
57     Sin enda grund har kyrkan   
58     Hjärtan, enigt sammanslutna   
59     Med Gud och hans vänskap   
60     En Fader oss förenar   
61     Lågorna är många   
62     Än finns det en värld   
63     Dig, ljusens Fader, vare pris   
64     En dyr klenod, en klar och ren    *
65     Omkring ditt ord, o Jesus   
66     En såningsman går där   
67     Som torra marken dricker regn   
68     Jag tror på Gud som med sitt ord   
69     Glad jag städse vill bekänna   

Nattvarden

redigera
70     O Jesus, än de dina    *
71     Som spridda sädeskornen   
72     Du sanna vinträd, Jesus kär   
73     Vi till ditt altarbord bär fram   
74     Du som gick före oss   
75     När vi delar det bröd som han oss ger   
76     Gud, vår lösta tunga   

Helg och gudstjänst

redigera
77     Hör hur tempelsången stiger    *
78     O Jesus Krist, dig till oss vänd   
79     Gud är mitt ibland oss   
80     Hur ljuvt det är att komma   
81     Herre, samla oss nu alla   
82     Gud, se i nåd till dessa två   
83     Som klaraste vattuflöden    *
84     Vi lyfter våra hjärtan   
85     Som mannen och kvinnan   

Vittnesbörd – tjänst – mission

redigera
86     O Guds kärlek, dina höjder   
87     Våga vara den du i Kristus är   
88     Räds ej bekänna Kristi namn   
89     Se, jag vill bära ditt budskap, Herre   
90     Blott i det öppna   
91     Din kärlek, Jesus, gräns ej vet   
92     Kärlek av höjden   
93     Jesus, Guds Son, träd in i denna skara   
94     Du som av kärlek varm   
95     Ditt verk är stort, men jag är svag   
96     Öppna mig för din kärlek   
97     Jag behövde en nästa   
98     Ett vänligt ord kan göra under   
99     Gud, vår Gud, för världen all   
100     Tillkomme ditt rike   
101     Vår store Gud gör stora under   
102     Tung och kvalfull vilar hela   

Kyrkoåret

redigera
103     Bereden väg för Herran    *
104     Gläd dig, du Kristi brud    *
105     Hosianna, Davids Son   
106     Jerusalem, höj upp din röst   
107     Gör porten hög, gör dörren bred    *
108     Gå, Sion, din konung att möta   
109     Det susar genom livets strid   
110     Han kommer i sin kyrka   
111     Kristus kommer – Davids son   
112     Världens Frälsare kom här   
113     Det är en ros utsprungen   
114     Stilla natt, heliga natt    *
115     O Betlehem, du lilla stad   
116     Nu tändas tusen juleljus   
117     När Jesusbarnet låg en gång   
118     Fröjdas, vart sinne   
119     Var hälsad, sköna morgonstund    *
120     Se natten flyr för dagens fröjd   
121     När juldagsmorgon glimmar   
122     Dagen är kommen   
123     Lyss till änglasångens ord   
124     En jungfru födde ett barn i dag   
125     Från himlens höjd jag bringar bud   
126     Ett barn är fött på denna dag   
127     O du saliga, o du heliga   
128     Vid Betlehem en vinternatt   
129     Och det hände vid den tiden   

Trettondedag jul

redigera
130     En stjärna gick på himlen fram   
131     Stå upp, o Sion, och lovsjung   
132     Nu segrar alla trognas hopp    *
133     Himlen är så härligt blå    *
134     Gläns över sjö och strand    *
135     Se, vi går upp till Jerusalem   
136     Du går, Guds Lamm, du rena   
137     Den kärlek du till världen bar   
138     Jesus, du mitt liv, min hälsa   
139     Den stunden i Getsemane   
140     Du bar ditt kors, o Jesu mild    *
141     Han på korset, han allena    *
142     Skåda, skåda nu här alla    *
143     Guds rena Lamm, oskyldig   
144     O huvud, blodigt, sårat    *
145     När världens Frälsare jag ser   
146     Vad ljus över griften    *
147     Upp, min tunga, att lovsjunga    *
148     Jesus Kristus är uppstånden   
149     Detta är den stora dagen   
150     Du segern oss förkunnar    *
151     Denna dag stod Kristus opp   
152     Kristus lever – underbara ord   
153     Livet vann, dess namn är Jesus   
154     Dina händer är fulla av blommor   
155     Herren lever, våga tro det   
156     De trodde att Jesus var borta   
157     Den korta stund jag vandrar här    *

Kristi himmelsfärds dag

redigera
158     Till himlen Herren Jesus for   
159     Till härlighetens land igen    *
160     Guds Ande kom från himlen ner   
161     Helige Ande, låt nu ske   
162     Som sol om våren stiger    *

Den helige Stefanos dag eller Annandag jul

redigera
163     På lidande byggd är Guds kyrka   

Jungfru Marie bebådelsedag

redigera
164     På tröskeln till Marias hem   

Kristi förklarings dag

redigera
165     Vår blick mot helga berget går    *
166     Sorlet har dött   

Den helige Mikaels dag

redigera
167     Gud låter sina trogna här   

Tacksägelsedagen

redigera
168     Kom inför Herren med tacksamhet   

Alla helgons dag

redigera
169     I himmelen, i himmelen    *
170     Den stora vita skaran där    *
171     För alla helgon   
172     De skall gå till den heliga staden   

De hädangångnas minne

redigera
173     Din frid skall aldrig vika   

Vid kyrkoårets slut

redigera
174     Herre, när din dag är inne   

Dagens och årets tider

redigera
175     Den signade dag   
176     Din klara sol går åter opp    *
177     Pris vare Gud som låter   
178     Som skimret över hav och sky   
179     Morgon mellan fjällen   
180     Var dag är en sällsam gåva   
181     Nu är det morgon   
182     Det ljusnar sakta   

Under dagen

redigera
183     Som sådden förnimmer Guds välbehag   
184     Jesus kär, var mig när   
185     O Kriste, du som ljuset är   
186     Nu vilar folk och länder    *
187     Nu är en dag framliden   
188     Så går en dag än från vår tid   
189     Bliv kvar hos mig    *
190     Bred dina vida vingar   
191     Den dag du gav oss, Gud, är gången   
192     Nu sjunker bullret   
193     Gud som haver barnen kär   

Årsskifte

redigera
194     Giv, o Jesus, fröjd och lycka   
195     O Gud, vår hjälp i gångna år   
196     Låt mig börja med dig   

Årstiderna

redigera
197     Den blida vår är inne   
198     Likt vårdagssol i morgonglöd   
199     Den blomstertid nu kommer    *
200     I denna ljuva sommartid    *
201     En vänlig grönskas rika dräkt    *
202     De blomster som i marken bor   
203     Fram skrider året i sin gång    *
204     Kornet har sin vila   

Att leva av tro

redigera

Stillhet – meditation

redigera
205     Vila i din väntan   
206     Herre, jag vill bida    *
207     En liten stund med Jesus   
208     Det tänds ett ljus   
209     O Gud, all sannings källa    *
210     Jag lyfter ögat mot himmelen   
211     Jesus kär, gå ej förbi mig   
212     Långt bortom rymder vida   
213     Att bedja är ej endast att begära    *
214     Lär mig att bedja av hjärtat   

Sökande – tvivel

redigera
215     Gud, din nåd till himlen räcker    *
216     Mästare, alla söka dig    *
217     Gud, för dig är allting klart   
218     Jag har ofta frågor, Herre   
219     Jag skulle vilja våga tro   

Kallelse

redigera
220     Till den himmel som blir allas   
221     Skynda till Jesus, Frälsaren kär   
222     Just som jag är, ej med ett strå   
223     Jag vet en port som öppen står    *
224     Lämna dig helt åt Jesus   
225     Jesus är ute och söker   

Bättring – omvändelse

redigera
226     O gränslösa frälsning   
227     O du som ser, o du som vet    *
228     I tro under himmelens skyar   
229     I Adam är vi alla ett   

Skuld – förlåtelse

redigera
230     Klippa, du som brast för mig    *
231     Oändlig nåd mig Herren gav   
232     Frälsare, du som äger läkedomen   
233     Fader, du vars hjärta gömmer    *
234     O salighet, o gåtfullhet   
235     Som en härlig gudomskälla   
236     Guds källa har vatten tillfyllest    (ej att förväxla med nr 546 i Frälsningsarméns sångbok)

Förtröstan – trygghet

redigera
237     Vår Gud är oss en väldig borg    *
238     Jag lyfter mina händer    *
239     Av hjärtat håller jag dig kär   
240     Uti din nåd, o Fader blid   
241     Bort med tanken, sorgsna hjärta   
242     Jag vill dig, Gud, med glädje prisa   
243     Vi kristna bör tro och besinna    *
244     Säll är den som sina händer   
245     Jag nu den säkra grunden vunnit   
246     Här en källa rinner   
247     Befall i Herrens händer   
248     Tryggare kan ingen vara    *
249     Blott en dag    *
250     Är det sant att Jesus är min broder   
251     Var jag går i skogar, berg och dalar   
252     Hela vägen går han med mig   
253     O giv oss, Herre, av den tro   
254     Löftena kunna ej svika   
255     Alla har brått   
256     Var inte rädd   

Glädje – tacksamhet

redigera
257     Pris vare Gud! Allena han   
258     O liv, som blev tänt    *
259     Saliga visshet, Jesus är min   
260     Jag kan icke räkna dem alla    *
261     Tack, min Gud, för vad som varit   
262     O sällhet stor, som Herren ger   
263     Det är saligt på Jesus få tro   
264     Mitt i en värld av mörker   

Vaksamhet – kamp – prövning

redigera
265     Ingen hinner fram till den eviga ron    *
266     Säg mig den vägen   
267     Bed för mig, Herre kär   
268     Hur underlig är du i allt vad du gör   
269     Sorgen och glädjen   
270     När ingen ljusning alls jag finner    *
271     Närmare, Gud, till dig    *
272     Nu gläd dig, min Ande, i Herran    *

Efterföljd – helgelse

redigera
273     Jesus, du mitt hjärtas längtan   
274     Jesus, gör mig så till sinnes   
275     Led, milda ljus   
276     Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig   
277     Så tag nu mina händer   
278     Frälsare, tag min hand   
279     Lev för Jesus, intet annat   
280     Jesus, min Herre, dig vill jag älska   
281     Mer helighet giv mig   
282     Bar du min börda   
283     Med Jesus fram i de bästa åren   
284     Ord av evighet    *

Tillsammans i världen

redigera
285     Det finns djup i Herrens godhet   
286     Kom, helige Ande, från höjden   
287     Guds värld är en skimrande gåva   
288     Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar   
289     Guds kärlek är som stranden och som gräset   
290     Herre, din dag var också lik   
291     Sänd av himlens sol en strimma   
292     Jublande lyfter vi här våra händer   
293     Sanningens Ande, himmelskt ljus du sänder   
294     Välsigna, Herre, alla dem   
295     Glädjens Herre, var en gäst   
296     Välsigna, Herre, vad du ger   

Framtiden och hoppet

redigera

Pilgrimsvandringen

redigera
297     Härlig är jorden    *
298     Gud, ditt folk är vandringsfolket   
299     Ur djupet av mitt hjärta   
300     O, hur saligt att få vandra   
301     Hur ljuvligt det är att möta   
302     Min framtidsdag är ljus och lång   
303     Det finns en väg till himmelen   

Livets gåva och gräns

redigera
304     Lär mig, du skog, att vissna glad    *
305     Var är den Vän, som överallt jag söker    *
306     Saliga de som ifrån världens öden   
307     Från våra kära, från våra vänner   
308     När jag lever har jag dig   
309     Nu vilar ett hjärta   
310     O Gud, du mig ej överger   
311     Jag skall gråtande kasta mig ner   
312     Städse på Sion jag tänker   
313     Min Frälsare lever, jag vet att han lever   

Kristi återkomst

redigera
314     Ack, saliga dag, som i hoppet vi bidar   
315     En herrdag i höjden   
316     Nu dagen är till ända   
317     Vakna upp! en stämma bjuder   
318     Nattens skuggor sakta viker   
319     Så skön går morgonstjärnan fram    *
320     Tänk, när en gång det töcken har försvunnit    *
321     Det dukas i himlarnas rike ett bord   
322     Jag är en gäst och främling   
323     De kommer från öst och väst   
324     Med lust och glädje tänker   
325     I hoppet sig min frälsta själ förnöjer   

Se även

redigera