Du sanna vinträd, Jesus kär är titeln för två olika psalmtexter. Den ena, den tidigaste, är av Lina Sandell, medan den senare är en bönepsalm av Johan Alfred Eklund, skriven år 1911. Sandells text består av två 6-radig verser, medan Eklunds har två 12-radiga verser. Bägge psalmerna har sin grund i Jesus ord i Johannesevangeliet kapitel 15 om vinträdet och dess grenar.

Melodi (2/2, 3/2, G-dur) från Strassburg år 1577.

Publicerad iRedigera