Öppna huvudmenyn

Kristus är världens ljus är en psalm av den engelske psalmförfattaren Frederick Pratt Green (född 1903, originaltitel Christ is the world's light). Texten översatt av Britt G. Hallqvist år 1970. I tre strofer skildras Kristus som världens ljus, världens fred och världens liv ("han och ingen annan"). Den fjärde strofen är en lovpsalm (ståvers) till den treenige Guden, till "Gud och ingen annan". Alla fyra strofer avslutas med "Ära vare Gud". Versmåttet är i princip sapfiskt, som till exempelvis Helige Fader, kom och var oss nära. Texten bygger på bibeltexter ur Johannesevangeliet 8:12 och 14:9 för psalmens första vers och samma evangelium 4:19-21 tillsammans med Galaterbrevet 3:28 för den andra versen.

Melodin (2/2, D-dur) är en känd fransk komposition i D-dur (4/4-dels takt) från Paris år 1681. Kompositören är okänd.

Publicerad somRedigera