Gud, vår lösta tunga är en nattvards- och lovpsalm av Samuel Gabrielsson från 1929. Har ofta fått avsluta högmässor och övriga nattvardsgudstjänster. Den sista av de tre stroferna som inleds "När du kommer åter" är s.k. ståvers (utmärkt med en stjärna).

Melodi (2/2, F-dur) av Olof Lindström från 1937. Från början var psalmen skriven till samma melodi som Lovad vare Herren.

Publicerad somRedigera