Det liturgiska momentet, se Sanctus

Helig, helig, helig är namnet på olika lovpsalmer.

Heber's och Dykes' version

redigera

Psalm av Reginald Heber från 1826. Melodi av John Bacchus Dykes från 1861. Psalmens fyra strofer inleds alla med detta trefaldiga helig som hämtats från änglarnas lovsång enligt profeten Jesaja 6: 3. Psalmen är särskilt ofta använd på Alla helgons dag, eftersom andra versen börjar: Helig, helig, helig sjunga helgon alla.

Översättningen av Johan Alfred Eklund 1934, bearbetades något 1936 och infördes i både 1937 års psalmbok och 1986 års psalmbok. Texten är copyrightskyddad fram till 2015.

Senare översättningar av andra versioner finns publicerade i Jubla i Herren 1999.

Melodin anges i 1939 års koralbok vara från 1800-talet, men i 1986 års psalmbok vara komponerad av John Dykes från 1861.

Publicerad i

redigera