Löftena kunna ej svika är en psalm där varje vers avslutas med den välkända strofen: "Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna, löftena de stå kvar."

Text och musik skrevs av Lewi Pethrus 1913 sedan hans hustru insjuknat strax före jul. Pethrus avbröt en predikoresa i landet när han fick beskedet om hennes sjukdom och att läkare förordade ett operativt ingrepp. De båda beslutade att istället sätta sin lit till Gud i bön. Hustrun tillfrisknade och psalmens två första verser skrevs under bönetiden.

Psalmen två sista verser tillkom senare. De skrevs i ljuset av hårda angrepp på pingströrelsen, samtidigt som Pethrus iakttog interna överdrifter av svärmeri, enligt Oscar Lövgren.

Publicerad i redigera

Inspelningar redigera