En Fader oss förenar är en psalm om Kristi kyrka, skriven av Bernhard Severin Ingemann år 1843 och översatt till svenska av Edvard Evers år 1902. Inledningsstrofen bygger till stor del på Efesierbrevet kapitel 4, verserna 3-6 (om "en Gud som är allas Fader").

Melodin (6/4, F-dur) är från 1400-talet, bearbetad eller skriven av Hans Kugelmann i hans körverk Concentus novi trium vocum accomodati år 1540, och sjungs även till Min själ skall lova Herran, Gud gav i skaparorden, Han kommer i sin kyrka och enligt Koralbok för Nya psalmer, 1921 även till Upp, psaltare och harpa.

Publicerad som

redigera
 
Wikisource
Texten till En Fader oss förenar finns på Wikisource.