Kärlek från vår Gud (Kjærlighed fra Gud) är en psalm om Guds kärlek av danska prästen Jens Nicolai Ludvig Schjørring (1825-1900). Den har ofta använts vid bröllop. Schjørring skrev psalmen i juni år 1854, under den tid han var kaplan i Lyderslev, strax efter förlovningen med en lärardotter som var piga i prästgården och som vårdat honom när han var sjuk. Själv skrev han:

"Det som förde oss tillsammans var vår längtan efter Guds kärlek och vår önskan att tjäna Herren i hans församling. Marie ville vara tjänarinna, och snart lärde hon sig också att vara en Herrens tjänarinna. Sången är född i stillhet. Den är skriven till min Marie utan andra tankar än att den skulle bli henne till glädje samt enkelt och rakt på sak uttala, vilka känslor som rörde sig hos mig under vår kärleks första möte och tillväxt."

Tre år senare, år 1857, kom texten i tryck. Den blev också medtagen i tilläggen till Roskilde Konvents Psalmebog, samt i Psalmebog för Kirke och hjem 1912. Enligt Frälsningsarméns sångbok 1968 gjordes översättningen till svenska av Sven Johan Ögrim år 1900.

Det finns flera melodier till psalmen. Den mest sjungna är sannolikt den av H S Thompson (A-dur, 4/4), som är en amerikansk vismelodi (”Lilly Dale”) till texten ”’Twas a calm still night” och som vid mitten av 1800-talet kom till Danmark via några mormonmissionärer.

Den andra melodin (D-dur, 4/4), som i Den svenska psalmboken 1986 är a-melodi, till skillnad från Thompsons som är b-melodi, är komponerad av Johan Peter Emilius Hartmann 1876 och den melodiversion som Koralbok för Nya psalmer, 1921 anger.

Publicerad i redigera

Externa länkar redigera

Källor redigera

 
Wikisource
Texten till Kärlek från vår Gud finns på Wikisource.