I denna artikel
används tonnamnen
B och H.

Se olika skrivsätt.

Hur ljuvt det är att komma är en psalm om gudstjänsten av Johan Ludvig Runeberg från 1857. Utgavs 1881 i "Sex andliga sånger med text av Johan Ludvig Runeberg". Psalmen är tydligt inspirerad av 84:e psaltarpsalmen ("Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot"). Så skön och ljuvlig är utgår också från samma psaltarpsalm.

I de finländska psalmböckerna har psalmen en melodi av Toivo Kuula 1918. I den finska psalmboken togs psalmen med 1986.

I Den svenska psalmboken är melodin av Isidor Dannström 1881 i C-dur (koralboken B-dur), 6/8 takt.

Alternativ melodi av Johan Georg Lotscher 1795, också i C-dur men 4/4-takt (sjungs framför allt till Jag lyfter mina händer). I Koralbok för Nya psalmer, 1921 anges att a-melodin som också används till psalmen "Jag lyfter mina händer" är komponerad av Melchior Teschner 1613 och b-melodin har ett ursprung i Böhmiska Brödraförsamlingen.

Inför 1986 års utgåva av Den svenska psalmboken bearbetades psalmen obetydligt, men pluralformerna av verben har tagits bort och ordet "helgedom" i vers 3 bytts ut mot "rikedom".

Publicerad som redigera

 
Wikisource
Texten till Hur ljuvt det är att komma finns på Wikisource.