Psalm 326–700 i 1986 års psalmbok

Psalmerna 326–700 i Den svenska psalmboken – antagen av 1986 års kyrkomöte föregås av psalm 1–325 i den ekumeniska psalmboken och följs av 701–800 i Den svenska psalmboken med tillägg (2003) och Psalmer i 2000-talet (tidigare EFS psalmbokstillägg från 1986 och Psalmer i 90-talet).

PsalmernaRedigera

Psalm markerad med asterisk (*) står att finna i boken Den gamla psalmboken, som ingår i Svenska Akademiens klassikerserie.

Lovsång och tillbedjanRedigera

326     Upp, psaltare och harpa Text  
327     Lovad vare Herren Text  
328     Lova Herren Gud, min själ Text  
329     Höga majestät  Text  Noter Musik   *
330     Du som härlig ställde  Text  Noter Musik  
331     Ljus som liv åt världen gav Text  
332     Guds härlighet oss styrka ger   
333     Änglarna sjunger i himlen   
334     Dig vare lov och pris, o Krist Text  Noter  

Fader, Son och AndeRedigera

TreenighetenRedigera

335     Vi tror på Gud som skapar världen    
336     Gud trefaldig, stå oss bi Text   .
337     Vår Gud, till dig du skapat oss    
338     Som ett klockspel hör jag dig    
339     Himmelske Fader, ge åt oss alla    

Gud, vår Skapare och FaderRedigera

340     Guds väg i dunkel ofta går     *
341     Gud har gett åt fågeln dess vingar    
342     Tusen stjärnor glimmar    
343     Krukmakarskivan svänger runt    
344     Gud har skapat allting    

Jesus, vår Herre och broderRedigera

345     Var man må nu väl glädja sig Text  
346     O Gud, du av barmhärtighet    
347     En blomma uti öknen stod     *
348     Kristus, konung som hör hemma    
349     Länge, länge har mitt hjärta     *
350     Vår Herre Krist var Sonen Text  
351     Guds Lamm, dig hälsar skaran    
352     En vanlig dag när inget särskilt händer    
353     Han satte sig ner på stranden    
354     Jesus, du min glädje  Text  
355     Jesus, du som själen mättar  Text  
356     Nämn mig Jesus, han är livet  Text  
357     Någon du känner är din bäste vän    
358     Han gick in i din kamp på jorden    
359     Jesus, jag dig älskar    
360     Lovad vare du, Herre    

Anden, vår Hjälpare och tröstRedigera

361     O du helge Ande, kom    
362     O helge Ande, dig vi ber    
363     Ande ifrån ovan    
364     Kom, helge Ande, till mig in    
365     Helige Ande, sanningens Ande    
366     O Gud, ditt rike ingen ser    
367     O Guds Ande, du som bor i ljus    
368     Blås på mig, skaparvind    

Kyrkan och nådemedlenRedigera

KyrkanRedigera

369     Med pelarstoder tolv     *
370     Tack, o Gud, att i din kyrka    
371     Gud är vår starkhet och vårt stöd    

OrdetRedigera

372     O Fader vår, barmhärtig, god     *
373     Behåll oss vid ditt rena ord    
374     Se Herrens ord är rent och klart    
375     Framfaren är natten   
376     Från tidevarv till tidevarv     *
377     Därför att Ordet bland oss bor    

DopetRedigera

378     Gud, hos dig är livets källa     *
379     Du som var den minstes vän     *
380     Fader, du som livet tänder    
381     Gud har en famn    
382     Vi tackar dig, vår Skapare    
383     Med vår glädje över livets under    
384     Ett liv ur dina händer    
385     I Jesu Kristi namn vi ber    
386     Upp ur vilda, djupa vatten    

NattvardenRedigera

387     Jesus Kristus är vår hälsa    
388     Vår Herres Jesu Kristi död     *
389     Säll den som håller Jesus kär    
390     Vad röst, vad ljuvlig röst jag hör    
391     Av helig längtan hjärtat slår   
392     Det helga bröd på altarbordet vilar    
393     Du öppnar, o evige Fader    
394     Kläd dig, själ, i högtidskläder    
395     Tyst, likt dagg som faller    
396     Gud är en av oss vid detta bord    
397     Så som du bjöd vi kommer nu    
398     Vi reser ett tecken    
399     Vi bär så många med oss    
400     Gud vare lovad, han som i sin godhet    

Helg och gudstjänstRedigera

401     Så skön en väg ej finns på jord    
402     Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder    
403     O Gud, det är en hjärtans tröst    
404     Så skön och ljuvlig är    
405     Hur fröjdar sig i templets famn    
406     Käre Jesus, vi är här    
407     Salig, Jesus, är den stunden    
408     O gode Ande, led du mig    
409     Du kallar oss till kyrkan    

VigselRedigera

410     Gud skapade av jord    
411     Gud har omsorg om vårt släkte    

Vittnesbörd – tjänst – missionRedigera

412     Ett Kristusbrev till världen    
413     Någon skall vaka i världens natt    
414     Så långt som havets bölja går     *
415     I makt utan like    
416     För hela världen vida    
417     Låt nya tankar tolka Kristi bud     *
418     Hav och stränder din allmakt formar    
419     Du själv förordnat, store Gud     *
420     Herren, vår Gud, har rest sin tron    

KyrkoåretRedigera

AdventRedigera

421     När vintermörkret kring oss står    
422     O du som himlens stjärnor tänt    
423     Kom Jesus, kom Immanuel    
424     Jag höja vill till Gud min sång    
425     Tidens mått har fyllts till randen    
426     Hör du rösten    

JulRedigera

427     Ring, alla klockor   
428     Mitt i vintern var det    
429     Herdar som på fälten vaktat    
430     Var kristtrogen fröjde sig    
431     Dig vare lov, o Jesus Krist    
432     Prisad högt av herdars skara    
433     In dulci jubilo    

Trettondedag julRedigera

434     Lagd på strå i ett stall    
435     Å, vilka stora gåvor    
436     Guds rådslut från begynnelsen    
437     Till möten och brunnar    

FastanRedigera

438     Du som i alltets mitt har ställt    
439     Det går ett tyst och tåligt lamm    
440     Min själ, du måste nu glömma     *
441     Jesus, djupa såren dina     *
442     Han gick den svåra vägen    
443     Dig vi lovsjunger, ärar    
444     Mycket folk kring Jesus var    
445     Se, kärlet brast, och oljan är utgjuten    
446     Dig, min Jesus, nu jag skådar    
447     Jesus, lär mig alltid tänka     *
448     Lyssna, hör, du höga himmel    
449     Jesus, dig i djupa nöden    
450     Vaka med mig    
451     När över Kidrons bäck du går    
452     O Jesus kär, vad har väl du förbrutit    
453     O du som för vår frälsnings skull    
454     När jag den törnekrona    
455     De såg ej dig, blott timmermannens son    
456     Höga kors, du enda ädla    
457     Domen över världen går    
458     Så är fullkomnat, Jesus kär     *
459     Den tunga dagen går mot natt till sist    
460     Ditt lidande har nått sitt slut    

PåskRedigera

461     O natt av ljus som ej kan dö    
462     Tänk om någon känt igen oss    
463     Gråt inte mer, Maria    
464     Krist är uppstånden    
465     Nu kommen är vår påskafröjd    
466     Nu låt oss fröjdas med varann    
467     I dödens bojor Kristus låg    
468     Låt oss nu Jesus prisa    
469     Han lever! O min ande, känn    
470     Kom med glädje och med sång    
471     Om Kristus döljes nu för dig     *
472     Jag vill sjunga om min vän    
473     Du räckte ut din hand, jag såg och trodde    

Kristi himmelsfärds dagRedigera

474     Du som oss frälst ur syndens band    

PingstRedigera

475     Nu stunden är kommen, o saliga fröjd    
476     Gud, när du andas över vår jord    

Övriga helgdagarRedigera

Den helige Stefanos dag eller Annandag julRedigera
477     Vårt fäste i all nöd är Gud    
KyndelsmässodagenRedigera
478     Du morgonstjärna mild och ren     *
479     Jungfru Maria, jungfru Maria, min Herres mor    
Jungfru Marie bebådelsedagRedigera
480     Var hälsad, Herrens moder    
481     Alla källor springer fram i glädje    
482     Salig du och högt benådad    
Den helige Mikaels dagRedigera
483     Guds änglar är hans sändebud     *
Alla helgons dagRedigera
484     De heliga i landet    
485     Välsignade alla ni kära    
Alla själars dagRedigera
486     O Gud, du som de världar ser    
487     O livets Gud, vi tackar dig    

Vid kyrkoårets slutRedigera

488     Ljus av ljus, o morgonstjärna     *
489     Han kommer, han är nära    
490     Guds Son en gång i morgonglans    

Dagens och årets tiderRedigera

MorgonRedigera

491     Min Gud och Fader käre    
492     Vi tackar dig så hjärtelig    
493     Nu stiger solen fram ur österns portar    
494     Morgonrodnaden skall väcka     *
495     I öster stiger solen opp     *
496     Morgonens rodnad över bergen brinner    

Under dagenRedigera

497     En jordisk dag, en dag från dig    
498     Ett, Jesus, än påminner jag    
499     Genom gatans trängsel    

KvällRedigera

500     Tack, Fader, för den dag du gav    
501     Den ljusa dag framgången är    
502     Vi tackar dig, o Herre Krist    
503     Så har nu denna dag     *
504     Nu i tysta skuggan fången     *
505     När allt omkring mig vilar     *
506     Din sol går bort, men du blir när    
507     Till natt det åter lider    
508     Nu kommer kväll med vilans bud     *
509     Av goda makter trofast innesluten   
510     Innan natten kommer    
511     Så tvår sig än en dag i nattens källa    

HelgsmålRedigera

512     Det ringer till vila och veckan går ut     *

SöndagskvällRedigera

513     Nu vilans dag förflutit    

ÅrsskifteRedigera

514     Det gamla år förgånget är    
515     Hur snabbt, o Gud, vår tid förgår    
516     Jag är det trädet i din gård    

ÅrstidernaRedigera

517     Världen som nu föds på nytt    
518     Hur härligt vittna land och sjö     *

Att leva av troRedigera

Stillhet – meditationRedigera

519     Stilla jag min blick vill fästa    
520     O Herre, i dina händer    
521     Mina döda timmar    
522     I Guds tystnad får jag vara    
523     Kom nära, Gud. Kom vila    
524     Är dagen fylld av oro och bekymmer    

BönenRedigera

525     Mitt hjärta, fröjda dig    
526     Att be till Gud han själv oss lär    
527     Det spirar i Guds örtagård    
528     Hör oss, Gud, du själv har bett oss    

Sökande – tvivelRedigera

529     Jag till din måltid bjudits in    
530     En dunkel örtagård jag vet     *
531     Varför gick vi bort att söka    
532     Jag kom inte hit för att jag tror    

KallelseRedigera

533     En syndig man låg sänkt i syndens dvala    
534     Allt är redo! Lyssna alla!    
535     Vak upp! Hör väkten ljuder     *
536     Två väldiga strider om människans själ    

Bättring – omvändelseRedigera

537     Ur djupen ropar jag till dig    
538     Till dig ur hjärtegrunden    
539     Vänd bort din vrede    
540     När vi i högsta nöden står    
541     Vänd nu om, ni sorgsna sinnen    
542     Herre, dig i nåd förbarma    

Skuld – förlåtelseRedigera

543     I dig, o Herre Jesus kär    
544     Min synd, o Gud    
545     O Jesus, rik av nåd    
546     O Jesus Krist, du nådens brunn    
547     Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag    
548     När inför din dom jag stod    
549     Min Gud, jag är bedrövad    

Förtröstan – trygghetRedigera

550     På dig jag hoppas, Herre kär    
551     Från Gud vill jag ej vika     *
552     O Jesus Krist, i dig förvisst    
553     Är Gud i himlen för mig    
554     Sörj för mig, min Fader kär    
555     På Gud och ej på eget råd    
556     Den rätt på dig, o Jesus, tror    
557     Jag vet på vem jag tror     *
558     Herren är min herde god     *
559     Tron sig sträcker efter frukten    

Glädje – tacksamhetRedigera

560     Var glad, min själ, och fatta mod    
561     Glädje utan Gud ej finnes     *
562     Herren gav och Herren tog    
563     Se på himlens många fåglar    

Vaksamhet – kamp – prövningRedigera

564     Till dig jag ropar, Herre Krist    
565     Gå varsamt, min kristen    
566     Vaka, själ, och bed     *
567     Upp, kristen, upp till kamp och strid    
568     Seger giv, du segerrike    
569     Tänk på honom som var frestad    
570     Fördolde Gud, som tronar i det höga     *
571     Förbida Gud, min själ    
572     Ängsliga hjärta, upp ur din dvala    
573     Jag ber om hjälp till stillhet i min plåga     *
574     Jesus, tänk på mig    
575     Min själ, låt Gud i allt få råda     *

Efterföljd – helgelseRedigera

576     Hjälp mig, Jesus, troget vandra    
577     O min Jesus, dit du gått    
578     Jesus, låt din kärleks låga    
579     Ni mänskobarn som här i världen    
580     Gud gav i skaparorden    
581     Kristus, hjälten, han allena    
582     Gud, i mina unga dagar    
583     Pärlor sköna, ängder gröna    
584     Herre, sänd mig    
585     Verka tills natten kommer     *
586     Du, o Gud, är livets källa    

Tillsammans i världenRedigera

587     Gud skapade de klara vattnen    
588     Allt mänskosläktet av ett blod    
589     Se här bygges Babels torn    
590     Som källor utan vatten    
591     Det kan vi göra för rätt och för fred    
592     Gud, du gick bort    
593     Bevara, Gud, vårt fosterland     *
594     Giv folken fred, giv själen frid    
595     Förgäves all vår omsorg är    
596     Du gav mig, o Herre, en teg av din jord    
597     När stormen ryter vilt på hav    
598     I en värld av död    
599     O, låt ditt rike komma    
600     Vi ville dig se, så grekerna bad    
601     Försoningens dag och uppståndelsens dag    
602     Så länge solen värmer jorden    
603     Du, Herre, i din hägnad tar    
604     I Jesu namn till bords vi går    

Barn och familjRedigera

605     Gud bor i ett ljus    
606     Det gungar så fint    
607     Jag är hos dig, min Gud    
608     Vi sätter oss i ringen    
609     Advent är mörker och kyla    
610     Jesus satt i båten    
611     Vackra törnrosbuske    
612     Uppstått har Jesus, hurra, hurra    
613     Inför Guds himlatron    
614     Sackeus var en publikan    

Framtiden och hoppetRedigera

PilgrimsvandringenRedigera

615     Kom, vänner, låt oss hasta    
616     Med alla Herrens fromma     *
617     Vi är ett folk på vandring    
618     Faraos härar hann upp oss vid stranden    

Livets gåva och gränsRedigera

619     Jag går mot döden var jag går    
620     Herre Gud, för dig jag klagar     *
621     O Jesus, när mitt liv släcks ut     *
622     Att ta farväl på riktigt sätt    
623     Låt gråten och klagan få stillna     *
624     En dalande dag, en flyktig stund    
625     En dag jag lämnar mitt hem och mina vänner    
626     Jordens Gud, stjärnornas herre    
627     Nu är livet gömt hos Gud    
628     Trofaste Gud, som livet i oss tänder    
629     Så kort var den fröjd som i världen jag fann    
630     Uppå tröskeln till sitt hus    

Kristi återkomstRedigera

631     Jag vet mig en sömn i Jesu namn    
632     Väktarns rop i natten skallar    
633     Med himlen det blir som för tio jungfrur    
634     En dag skall uppgå för vår syn    
635     En gång dö och sedan domen    

HimlenRedigera

636     Det finns ett land av ljus och sång     *
637     En gång i tidens morgon är jorden ny    
638     Det finns ett hem långt bortom sorgens hemland    
639     Mitt hjärta vidgar sig överfullt    
640     O Jerusalem, bland städer    
641     Hur mäktig är den sabbat    

Psalmer på andra nordiska språkRedigera

Från DanmarkRedigera

642     Op, al den ting, som Gud har gjort    
643     I al sin glans nu stråler solen    

Från FinlandRedigera

644     Uti din nåd, o Fader blid   
645     Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt   
646     Grip du mig, helige Ande   
647     Jag lyfter ögat mot himmelen   
648     När får jag se dig, Frälsare kär   

Från NorgeRedigera

649     Herre Gud, ditt dyre navn og aere    
650     Jesus, det eneste    
651     En dag skal Herrens skaperdrömmer möte    

Psaltarpsalmer och canticaRedigera

652     Föraktad var han     Ps 22, omkväde Jes 53:3
653     Herren är min herde, ingenting skall fattas mig     Ps 23, omkväde Ps 23:1
654     Låt rätten flyta fram såsom vatten    [särskiljning behövs] Ps 24, omkväde Am 5:24
655     Se, din konung kommer till dig     Ps 24, omkväde Sak 9:9
656     Visa mig, Herre, din väg     Ps 25, omkväde Ps 86:11
657     Alla dina ord är ande och liv     Ps 33, omkväde Joh 6:63
658     Hos dig är livets källa     Ps 36, omkväde Ps 36:10
659     Som hjorten trängtar till vatten     Ps 42, omkväde Ps 42:2
660     Herren är nu konung     Ps 47, omkväde Ps 97:1
661     Vaka och bed     Ps 50, omkväde efter Matt 24:42
662     I dag är en Frälsare född åt er     Ps 89, omkväde efter Luk 2:11
663     Kom och se vad Gud har gjort     Ps 96, omkväde Ps 66:5
664     Höj jubel till Herren, alla länder     Ps 100, omkväde Ps 100:1, 2
665     Detta är den dag som Herren har gjort     Ps 100, omkväde Ps 118:24
666     Guds tjänare skall se hans ansikte     Ps 103, omkväde efter Upp 22:4
667     Du öppnar din hand     Ps 104, omkväde Ps 145:16
668     Saligt är det folk som vet vad jubel är     Ps 113, omkväde 89:16
669     Min hjälp kommer från Herren     Ps 121, omkväde 121:2
670     Ur djupen ropar jag till dig     Ps 130, omkväde Ps 130:1–2
671     Min själ väntar efter Herren     Ps 134, omkväde Ps 130:5a
672     Herre, sänd ut din Ande     Jes 12, omkväde efter Ps 104:30
673     Se Guds Lamm, som borttager världens synd     Jes 53, omkväde Joh 1:29
674     Ett barn är oss fött, en son är oss given     Luk 2, omkväde efter Jes 9:6
675A     Jag vill lovsjunga Herren     Magnificat eller Marias lovsång, Luk 1:46–55, antifon Ps 103:1
675B     Jag vill lovsjunga Herren     Magnificat eller Marias lovsång, Luk 1:46-55, omkväde Luk 1:46–47
676A     Herrens barmhärtighet är varje morgon ny     Benedictus eller Sakarias lovsång, Luk 1:68–79, antifon Klag 3:23
676B     Lovad vare Herren, Israels Gud     Benedictus eller Sakarias lovsång, Luk 1:68–79, omkväde efter Luk 1:68
677A     Skydda oss, Herre, medan vi sover     Nunc dimittis eller Symeons lovsång, Luk 2:29–32
677B     Skydda oss, Herre, medan vi sover     Nunc dimittis eller Symeons lovsång, efter Luk 2:29–32
678     Kristus är sannerligen uppstånden     2 Tim 1, Hebr 2, omkväde efter Luk 24:34
679     Halleluja, halleluja, halleluja    
680     Sjung lovsång, alla länder    
681     Herre, hör min bön    

Bibelvisor och kanonRedigera

682     Icke genom någon människas styrka     Sak 4:6
683     I frid vill jag lägga mig ner     Ps 4:9
684     Lova Herren, min själ     Ps 103:2
685     Helig, helig, helig Herren Sebaot     Jes 6:3
686     Söken först Guds rike    Matt 6:33
687     Jag är med er alla dagar     Matt 28:20
688     Saliga de som hör Guds ord    Luk 11:28
689     Jag är livets bröd     Vers 1: Joh 6:35
690     Intet kan mig skilja från Guds kärlek     Rom 8:38–39
691     Lever vi, så lever vi för Herren     Rom 14:8
692     Kom, låt oss prisa vår Herre och Gud     Ps 67:4–6
693     Dona nobis pacem    
694     Jubilate Deo    

Liturgiska sångerRedigera

695:1     Herre, förbarma dig (Kyrie-litania, Göransson 1969)   
695:2     Herre, förbarma dig (Kyrie-litania, Sörenson 1969)    
695:3     Herre, förbarma dig (Kyrie-litania, Göransson 1986)    
695:4     Herre, förbarma dig (Kyrie-litania, Sjögren 1986)    
696:1     Herre, förbarma dig över oss (Kyrie)    
696:2     Herre, förbarma dig över oss (Kyrie)    
696:3     Herre, förbarma dig över oss (Kyrie)    
696:4     Herre, förbarma dig över oss (Kyrie)    
696:5     Herre, förbarma dig över oss (Kyrie)    
696:6     Herre, förbarma dig över oss (Kyrie)    
697:1     Lovsången (Gloria och Laudamus, Göransson 1971)    
697:2     Lovsången (Gloria och Laudamus, Göransson 1985)    
697:3     Lovsången (Gloria och Laudamus, Göransson 1985)    
697:4     Lovsången (Gloria och Laudamus, Göransson 1985)    
697:5     Lovsången (Gloria och Laudamus, Göransson 1985)    
697:6     Lovsången (Gloria och Laudamus, Göransson 1985)    
697:7     Lovsången (Gloria och Laudamus, Göransson 1985)    
697:8     Lovsången (Gloria och Laudamus, Göransson 1985)    
697:9     Lovsången (Gloria och Laudamus, Göransson 1985)    
698:1     Helig, Sanctus     Jesaja 6:3, Matt 21:9//Mark 11:9–10//Joh 12:13
698:2     Helig, Sanctus     Jesaja 6:3, Matt 21:9//Mark 11:9–10//Joh 12:13
698:3     Helig, Sanctus     Jesaja 6:3, Matt 21:9//Mark 11:9–10//Joh 12:13
698:4     Helig, Sanctus     Jesaja 6:3, Matt 21:9//Mark 11:9–10//Joh 12:13
698:5     Helig, Sanctus     Jesaja 6:3, Matt 21:9//Mark 11:9–10//Joh 12:13
699:1     O Guds Lamm, Agnus Dei     efter Joh 1:29
699:2     O Guds Lamm, Agnus Dei     efter Joh 1:29
699:3     O Guds Lamm, Agnus Dei     efter Joh 1:29
699:4     O Guds Lamm, Agnus Dei     efter Joh 1:29
699:5     O Guds Lamm, Agnus Dei     efter Joh 1:29
699:6     O Guds Lamm, Agnus Dei     efter Joh 1:29
700:1     Evige, allsmäktige Gud (Litanian)    
700:2     Evige, allsmäktige Gud (Litanian)    
700:3     Evige, allsmäktige Gud (Litanian)    

Se ävenRedigera