En liten stund med Jesus, (orig. "A little talk with Jesus"), är en psalmsång om bönegemenskap med Jesus författad av Anne Louise Ashley-Greenstreet 1871. Texten översattes till svenska av Lina Sandell 1879. Varje strof, av totalt sex, utom den sista börjar: "En liten stund med Jesus". Den sjätte och sista versen avslutas med "en evighet med Jesus Och allt, ja allt är gott".

Melodin är hämtad ur Ahnfelts sånger 1872, samma som till Hos Gud är idel glädje, och anges i Musik till Sionstoner (1909), vara komponerad av Oscar Ahnfelt, medan utgivaren av Nya Pilgrimssånger hänvisar till Sionstoner för melodin.

Publicerad somRedigera

InspelningarRedigera

NoterRedigera


Texten till En liten stund med Jesus finns på Wikisource.