Gud är trofast! Så ljöd sången

Gud är trofast! så ljöd sången är en psalm om Guds trofasthet med text och melodi (3/4, Ass-dur) komponerad av Allan Törnberg år 1951. I tre strofer upprepas orden ”Gud är trofast” nio gånger, i syfte att påvisa detta. Betydelsen visas också genom texten ”Sjung det om och om igen” och psalmslutet ”Sjung det i all evighet!”

Publicerad iRedigera