Helige Ande, låt nu ske är en pingstpsalm och en bönepsalm. Dess fyra strofer slutar: "Helige Ande, hör oss", resp. "Sanningens Ande, väck oss", "Helige Ande, fräls oss", "Kärlekens Ande, led oss." Texten är författad av Paul Nilsson (1934) och är fri att publicera år 2021.

Melodin komponerad av Melchior Vulpius (1609) och på tyska heter psalmen "Der Geist des Herrn erfüllt das All".

Publicerad somRedigera