När vi delar det bröd som han oss ger

När vi delar det bröd som han oss ger är en nattvardspsalm, en s.k. negro spiritual, översatt till svenska av Lars Åke Lundberg år 1972.

De tre stroferna är enkelt och repetitivt uppbyggda; de är identiska så när som på inledningsraderna ("När vi delar det bröd som han oss ger", "När vi dricker det vin som han oss ger" resp. "När vi lovsjunger dig och när vi ber").

Publicerad somRedigera