Som spridda sädeskornen är en nattvardspsalm av Anders Frostenson från 1936 efter en bön från fornkyrkan. Psalmen har endast en strof och uttrycker en bön om att den världsvida kyrkan ska samlas och bli ett precis som de "spridda sädeskornen" blivit ett i nattvardens bröd.

Melodin (2/2, F-dur) är en svensk folkvisa känd från 1693, samma som till Den blomstertid nu kommer, Den blida vår är inne och Som sol om våren stiger.

Den svenska texten är upphovsrättsligt skyddad till år 2077.

Publicerad somRedigera