Våga vara den du i Kristus är

Våga vara den du i Kristus är är en psalm av Anders Frostenson från 1963. Den bygger på de kända orden av Aristoteles, citerade bland andra Martin Luther, nämligen ”bliv vad du är”, här liksom hos Luther tillämpade på vad vi är och får vara i Kristus.

Tagen efter bokstaven är uppmaningen "bliv vad du är" paradoxal eller åtminstone ologisk, såvitt den inte, sannolikt felaktigt, uppfattas som endast en uppmaning att förbli i samma tillstånd som nu. Troligen menar psalmförfattaren snarare att den tilltalade ännu inte förmått att tydliggöra sitt egentliga väsen eller sin autentiska identitet för sig själv och andra och att han eller hon bör försöka göra det. En sådan tanke är inte specifikt kristen eller ens religiöst konfessionell utan tämligen vanlig inom profan psykologi, särskilt psykoanalytiskt färgade former därav. En nära till hands liggande tolkning av psalmen är därför att se den som en kristet färgad variant av den synnerligen vanliga uppmaningen till "självförverkligande". Härmed inte sagt att kristendomen och psykoanalysen har precis samma uppfattning av människans natur och den närmare innebörden av "självförverkligande". Kanske är dock likheten i synsätt på ett djupare plan större än vad man vanligen schablonmässigt tänker sig.

Psalmen har två melodier: en (A-moll, 6/4) av Roland Forsberg från 1970 och 1986, en (D-dur, 12/8 och 8/8) av Torgny Erséus från 1976. Den senare (b-alternativet) torde vara den mest sjungna.

Publicerad iRedigera