Pris vare Gud som låter är en morgonpsalm med fem strofer, skriven av Johan Olof Wallin 1812 och anses vara en av hans originaltexter. Psalmen är med i 1986 års ekumeniska psalmbok.

Melodin komponerad 1615 av Melchior Teschner och används också till, bland flera andra, psalmen Jag lyfter mina händer.

Publicerad somRedigera