Se, vi går upp till Jerusalem är en ofta sjungen fastlagspsalm av Paul Nilsson från 1906 som sedan dess undergått en lättare textbearbetning utan angivande av namn.

Melodin uppges vara nordisk folkmelodi och är hämtad ur Arrebos psaltare år 1627.[1] I fyra fyraradiga strofer, som alla börjar "Se, vi går upp till Jerusalem", skildras vandringen mot lidandet och korsdöden.

Organisten John Morén har arrangerat psalmen för flerstämmig kör.

Koralbearbetningar

redigera
  • Se, vi gå upp till Jerusalem ur Tre orgelkoraler av Alf Linder.[2]
  • Introduktion och passacaglia över koralen "Se, vi gå upp till Jerusalem" av Henry Lindroth.[3]
  • Introduktion och passacaglia över koralen "Se, vi går upp till Jerusalem", op. 201 av Roland Forsberg.[6]

Publicerad i

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Psalm 59, Psalmbok.fi
  2. ^ Linder, Alf (1996). Tre orgelkoraler (1940-42). Stockholm: Runa Nototext. Libris 7674243. ISBN 9179100341 
  3. ^ Lindroth, Henry (1955). Introduktion och passacaglia över koralen "Se, vi gå upp till Jerusalem". Stockholm: Nordiska musikförlaget. Libris 9606978 
  4. ^ Janáček, Bedřich (1968). Tre passionskoraler, orgel. Stockholm. Libris 92312083 
  5. ^ Sköld, Bengt-Göran (1997). Fastekoraler för orgel. Klockrike: Norbergs musikförlag. Libris 2467068 
  6. ^ Forsberg, Roland (2013). Introduktion och passacaglia över koralen "Se vi går upp till Jerusalem" (sv ps 135) för orgel, op. 201. Klockrike: Norbergs musikförlag. Libris 16579846 
  7. ^ ”Bo Ekvall”. Kulander Musik. http://www.kulandermusik.se/sok.php?q=Bo+Ekvall. Läst 10 augusti 2020.