Som mannen och kvinnan är en vigselpsalm av Jan Arvid Hellström från 1970. Psalmen utgörs av en bön, egentligen endast brudparets, men när den sjungs i församlingen blir den till allas bön, både giftas och ogiftas.

Melodin från år 1975 (6/4, F-dur) är av Karl-Olof Robertson.

Ursprungligen hade psalmen fem strofer, men i 1986 års psalmbok är det endast fyra. Slutstrofen: "Vi ber om din hjälp när vi tröttas och faller" ströks, dock ej i finlandssvenska psalmboken.

Texten är fri från upphovsskydd 2064.

Publicerad somRedigera