Nu dagen är till ända är en psalm av Laurentius Laurenti från 1700 vars titelrad blev Nu upp och redo varen efter Carl David af Wirséns översättning. Efter Karl-Gustaf Hildebrands bearbetning eller nyöversättning 1978 blev det den nuvarande (då Wirséns insatser blev borttagna ur psalmboken).

Psalmen består av sex 8-radig verser.

Melodin är en tonsättning av Melchior Teschner från 1614 som enligt Koralbok för Nya psalmer, 1921 också är samma melodi som till psalmen Jag lyfter mina händer med flera.

Publicerad som redigera