Jag är en gäst och främling

Jag är en gäst och främling är en hemlandssång av Lina Sandell, tryckt 1868 i Oscar Ahnfelts “Andeliga sånger”.

Oscar Lövgren skriver: "Texten är ännu ett typiskt exempel på Lina Sandells benägenhet att i religiös riktning omvandla profana motiv. Förebilden till denna sång är J. H. Paynes sång om det jordiska hemmet, en sång med den suggestiva refrängen: 'Home, sweet home! /: There is no place like home! :/' Denna refräng har Lina Sandell ju direkt översatt, men fogat in den så att den klart syftar på det himmelska hemmet. Melodin är också H. R. Bishops melodi till Sweet home. Den ingår i en opera, kallad Clary, och tillkom 1823."

Publicerad iEdit

KällorEdit

Oscar Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964, sp. 608.

Texten till Jag är en gäst och främling finns på Wikisource.