Bereden väg för Herran

adventssång
Bereden väg för Herran
Originalspråksvenska
KompositörOkänt
TextförfattareFrans Michael Franzén
Bereden väg för Herran!

Berg, sjunken! djup, stån opp!
Han kommer, Han, som fjerran
Var sedd af fädrens hopp:
Rättfärdighetens Förste,
Af Davids hus den störste.
Välsignad vare Han,
som kommer i Herrans namn.

Strö palmer, bred ut kläder,
Den helga harpan stäm,
Och sjung, der han framträder,
Hans lof, Jerusalem!
Hans makt, som syns så ringa,
Kan död och afgrund tvinga.
Välsignad vare Han,
som kommer i Herrans namn.

Frans Michael Franzén, De två första verserna i den första versionen av "Bereden väg för Herran", som Franzén gav ut 1812.

"Bereden väg för Herran" är en adventspsalm av Frans Michael Franzén skriven år 1812 och hade då sex verser.

TextRedigera

Psalmen har sju 8-radiga verser, med teman som på olika sätt anspelar på Jesu intåg i Jerusalem, där han hyllas som den väntade Messias. Enligt evangelierna i Bibeln skedde detta strax före påsk och firas därför på Palmsöndagen, men traditionellt också Första advent.

Psalmens inledande ord är hämtade ur Jesajas bok kapitel 40, som vill ingjuta hopp om befrielse och frälsning till det judiska folket. Detta motiv tolkas sedan genom hela psalmen med hjälp av intåget till den kristna tanken om Jesu identitet och uppdrag.

BearbetningarRedigera

Psalmen bearbetades av Frans Michael Franzén själv år 1817 efter att texten 1812 hade kritiserats[förtydliga] i Litteratur-Tidningen och fick då en till vers, vers 5 som bl.a innehåller raderna: "O folk, från Herran wiket, i syndig lust och flärd!".[källa behövs]

Vers 7 ströks i 1986 år psalmbok, och sista versen (vers 6) skrevs om[förtydliga] av Britt G. Hallqvist.[1]

MusikRedigera

Melodin[förtydliga] (6/4, G-dur) lär vara en svensk variant av en gammal tysk folkmelodi från 1693. Enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer är melodin svensk och förekommer i Riddarholmskyrkans handskrivna koralbok från 1694, men för "Bereden väg för Herran" har omkvädets melodiform rättats efter en koralskrift från Ovikens kyrka från senare hälften av 1700-talet. Melodin förekom till en helt annan psalm i 1695 års psalmbok, nr 340. I Frälsningsarméns Marscher (F. M.) anges 178,1 och E-dur för musiken.

PublikationRedigera

InspelningarRedigera

En tidig inspelning gjordes för radio av Engelbrekts kyrkokör den 6 mars 1941, och gavs även ut på skiva i november 1950.[3] En ny jazzinfluerad inspelning gjordes av Johanna Grüssner med Mika PohjolaSvenska psalmer - Swedish Hymns, år 2013.

Bered en väg för HerranRedigera

Många människor, både barn och vuxna, hör fel och sjunger istället Bered en väg för Herran, vilket den också heter inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det har även i Sverige föreslagits att ändra texten till detta, eftersom det anses passa lika bra. För andra hörfel/missförstånd, se Det är saligt att samla citron.

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera

Texten till Bereden väg för Herran finns på Wikisource.