Välsigna, Herre, alla dem är en psalm av Christoph Carl Ludwig von Pfeil från 1746 som senare översattes/bearbetades av Johan Alfred Eklund 1911 till en psalm med titelraden Välsignat är det hem förvisst vilket den hette även i 1937 års psalmbok, men efter Jan Arvid Hellströms bearbetning 1983 ändrades titelraden till "Välsigna, Herre, alla dem" och Eklunds insatser togs bort ur 1986 års psalmbok.

Melodin är en tonsättning från 1697 som enligt Koralbok för Nya psalmer, 1921 är samma melodi som används till psalmen Uppfaren är vår Herre Krist (1819 nr 115). I 1986 års psalmbok anges att musiken är från Frankfurt am Main 1738, möjligen av Johann Balthasar König och samma som till psalmerna Bevara, Gud, vårt fosterland, När stormen ryter vilt på hav och möjligen en melodivariation även för Uti din nåd, o Fader blid.

Eklunds texter blev fria för publicering 2015.

Publicerad i redigera

Externa länkar redigera