Sänd av himlens sol en strimma

Sänd av himlens sol en strimma är en psalm skriven år 1934 av Oscar Ahlén, och bearbetad 1983 av Britt G. Hallqvist. Melodin (F-dur, 6/4) av Heinrich Albert komponerades år 1642 och samma melodi som till Jesus, du mitt hjärtas längtan (1986 nr 273), Vattuströmmar skola flyta (1921 nr 548) och Än ett år uti sitt sköte (1819 nr 407).

Texten blir fri för publicering 2067.

Psalmen finns publicerad somRedigera