Jesus kär, gå ej förbi mig (engelsk originaltitel Pass me not, o gentle Saviour) är en lovpsalm och bönepsalm av Fanny Crosby från 1868. Den är publicerad i The Song Book of the Salvation Army, 1986, som nr 301 med inledningen Pass me not, O loving Saviour.

Den har också karaktär av botpsalm och är tydligt inspirerad av den blinde Bartimeus rop i Markus 10:47: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig". Sista versen är dock en ren lovsång.

Psalmen översattes till svenska av Erik Nyström 1875, något bearbetad 1962. I de båda sångsamlingarna "Guds lov" och "Lova Herren" har refrängen i anslutning till Nyströms översättning ordet "uppväcker" i stället för "välsignar"

Melodi av William Howard Doane 1868 (G-dur, 4/4).

Publicerad i redigera

 
Wikisource
Texten till Jesus kär, gå ej förbi mig finns på Wikisource.