Tung och kvalfull vilar hela är en psalm av Anders Frostenson från 1936. Den handlar om de kristnas förpliktelse att dela Jesu lidanden i världen idag. Tredje strofen innehåller de ofta citerade orden: "Öster, väster, norr och söder / korsets armar överskygga: / alla äro våra bröder / som på jorden bo och bygga."

Melodin är av Johann Crüger 1649, samma som till Salig, salig den som kände.

Publicerad iRedigera