Ett vänligt ord kan göra under är en psalm om vänlighet och tacksamhet av Paul Nilsson 1933.

Melodin (Bess-dur, 2/2) från Hamburg 1680 eller 1690 är samma som till De rika skördar, som förgyllde, Jag nu den säkra grunden vunnit och Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder, Är än min röst som änglars tunga.

Publicerad som redigera