Den blida vår är inne

vårpsalm från 1807 av Johan Olof Wallin

Den blida vår är inne är en vårpsalm av Johan Olof Wallin från 1807. Ursprungligen hade psalmen sex 8-radiga verser. Dessa bearbetades (verserna 1-2), förkortades och omdiktades helt (verserna 3-6) av Anders Frostenson 1978.

Melodin (2/2, F-dur) är en svensk folkvisa känd från 1693, samma som till Den blomstertid nu kommer som tydligt inspirerat Wallins text, och samma som till Som sol om våren stiger och Som spridda sädeskornen.

Publicerad iRedigera

Texten till Den blida vår är inne finns på Wikisource.