Med Gud och hans vänskap

psalm

Med Gud och hans vänskap är en psalm om Guds kyrka och församling av Carl Olof Rosenius från 1851, till melodi av Oscar Ahnfelt från samma år. Psalmen finns i flertalet psalmböcker, med en längre version på åtta verser som finns i tilläggen till Svenska kyrkans psalmböcker (i EFS-tillägget 1986 och Verbums psalmbokstillägg 2003). Att den trots att den finns med i den ekumeniska delen av den svenska psalmboken också tagits med i dessa tillägg, speglar den stora betydelse psalmen har och har haft inom EFS. Det är till exempel tradition att den sjungs, med alla verser, vid EFS årskonferenser.

Publicerad iRedigera

Texten till Med Gud och hans vänskap finns på Wikisource.