Glad jag städse vill bekänna är en doppsalm skriven av Erdmann Neumeister år 1718 (samma år som Karl XII dog) och översatt av Johan Alfred Eklund år 1910.

Det är en doppsalm av en utpräglad lutheran och barndöpare, men har ändå kunnat accepteras av andra samfund med annan syn på dop och psalmen ingår i psalmbokens ekumeniska del (som nummer 69). Kanske beror det på att psalmen är just så glad som inledningen anger. Den behandlar dopet som källa till glädje och inte som en stridsfråga.

En annan översättning av samma psalm (Glad bekänner jag för världen) finns i Luthersk psalmbok och är utförd av Per Jonsson (1928–1998, kyrkoherde i Landskrona tillhörande Evangelisk-Lutherska bekännelsekyrkan).

Melodi av Wolfgang Wessnitzer (D-dur, 4/4) från 1661, (samma som till Herre, samla oss nu alla). Tidigare användes enligt Koralbok för Nya psalmer, 1921 en tonsättning av Preben Nodermann och var då samma melodi som användes till psalmen Morgonrodnan mig skall väcka (1819 nr 423).

Publicerad somRedigera