Säg mig den vägen är en väckelsepsalm av Lars Linderot från samma år som han dog, 1811. Texten bygger mycket på upprepningar (anaforer) och är delvis dialogisk/dramatisk till sin uppbyggnad. Av originalets alla 15 verser är det bara verserna 1, 3 och 5 som utgör psalmverser i den svenska psalmboken.

Psalmen har två melodier i psalmboken (E-moll, 2/2, 3/4 resp. D-moll, 2/4), bägge svenska folkmelodier, men daterade efter psalmtextens tillkomst till 1846.

Publicerad i

redigera
 
Wikisource
Texten till Säg mig den vägen finns på Wikisource.