Se natten flyr för dagens fröjd

en julpsalm av Johan Olof Wallin

Se natten flyr för dagens fröjd är en julpsalm av Johan Olof Wallin 1813, möjligen efter Samuel Johan Hedborn (obekräftad uppgift). Har p.g.a. anslaget tidigare ofta varit använd som slutpsalm vid julottan. Tredje strofen är starkt präglad av Martin Luthers förklaring till Andra trosartikeln i katekesen. Texten bearbetades av Anders Frostenson 1979.

Sveriges Radios folkmusikinspelningar. Spelas med psalmodikon, från Dalaresan i Älvdalen 1949.

Melodin (C-dur, 4/4) är Martin Luthers klassiska julkoral till Av himlens höjd oss kommet är (komponerad 1539) som också används till Jerusalem, höj upp din röst och När Jesusbarnet låg en gång. Den trycktes 1539 i Geistliche Lieder av boktryckaren Joseph Klug i Wittenberg, varför dess ursprung kan vara äldre.

Publicerad iRedigera

Externa länkarRedigera

  • På Projekt Runeberg finns noter till melodin [1]
Texten till Se natten flyr för dagens fröjd finns på Wikisource.